معاون استاندار و فرماندار شهرستان  مشهد مقدس
احمد علی موهبتی

ارسال پیام

    .     .     .

    اساسنامه     برگه رای انتخاب هیئت مدیره موسسه
    برگه شمارش وثبت آرا ماخوذه     تـقـاضـای عـضـویـت
    آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت     آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت
    راهنمای تکمیل اساسنامه ، صورتجلسات وفرم های اطلاعات شخصی     صورتجلسه هیئت مدیره
    صورتجلسه مجمع عمومی عادی     صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (باساختار عضوپذیر وامنایی)
    صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین     لیست اعضاء هیئت امناء و مدیره
    مشخصات فردی     ابلاغ استاندار محترم در خصوص منشور تعامل و همکاری با سازمان های مردم نهاد
    راهنمای جامع تأسیس سازمان های مردم نهاد     فرم تقاضای ثبت به اداره ثبت شرکت ها
    مراحل تأسیس سازمان های مردم نهاد     نحوه اعطاء معافیت مالیاتی به سازمان های مردم نهاد
    نحوه اعطاء معافیت مالیاتی به سازمان های مردم نهاد     نمونه سربرگ سازمان های مردم نهاد
    اساسنامه ساختار هیات امناء     لیست سازمان های مردم نهاد فرمانداری
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان